Ban giám hiệu


 

Ban giám hiệu trường THCS Hưng Đạo

Nhà giáo: Trần Thị Thắm

Chức vụ: Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng

Sinh ngày: 09/7/1974

Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm

Chuyên ngành: Toán lý

Điện thoại liên hệ: 0982346287

Email: thcs.hd.tttham@dongtrieu.edu.vn

Nhà giáo: Hồ Trung Minh

Chức vụ: Phó bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng

Sinh ngày: 03/12/1981

Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm

Chuyên ngành: Vật lý

Điện thoại liên hệ: 0906024801

Email: thcs.hd.htminh@dongtrieu.edu.vn


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu