Xuất bản thông tin

CÔNG KHAI THÔNG TIN CSVC CỦA TRƯỜNG THCS HƯNG ĐẠO Năm học 2013 - 2014

CÔNG KHAI THÔNG TIN CSVC CỦA TRƯỜNG THCS HƯNG ĐẠO Năm học 2013 - 2014


  

Biểu mẫu 10

 

BÁO CÁO

CÔNG KHAI THÔNG TIN CSVC CỦA TRƯỜNG THCS HƯNG ĐẠO

Năm học 2013 - 2014

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học

19

Số m2/học sinh

II

Loại phòng học

 

 

1

Phòng học kiên cố

19

 

2

Phòng học bán kiên cố

 

 

3

Phòng học tạm

 

 

4

Phòng học nhờ

 

 

5

Số phòng học bộ môn

4

 

6

Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)

 

01

 

7

Bình quân lớp/phòng học

1/1

 

8

Bình quân học sinh/lớp

32

 

III

Số điểm trường

1

 

IV

Tổng số diện tích đất (m2)

16.000

40

V

Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

9.000

22,5

VI

Tổng diện tích các phòng

989

2,5

1

Diện tích phòng học (m2)

720

1,8

2

Diện tích phòng học bộ môn (m2)

268

0,67

3

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

10

 

3

Diện tích thư viện (m2)

67

 

4

Diện tích nhà tập đa năng

(Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

 

 

5

Diện tích phòng khác – Khu văn phòng (m2)

260

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

 

 

1

Khối lớp 6

1

 

1/3

2

Khối lớp 7

1

 

1/4

3

Khối lớp 8

1

 

1/3

4

Khối lớp 9

1

 

1/3

5

Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị)

 

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ)

22

20hs/bộ

 

 

IX

Tổng số thiết bị đang sử dụng

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

1

 

2

Cát xét

1

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

2

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

12

 

5

Thiết bị khác ( Máy ảnh, máy quay, máy quét, máy photo, bảng tính thông minh, bảng Led,...)

1

 

6

Máy in

6

1/1 lớp

 

X

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

x

 

x

 

48

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XVII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

x

 

XIX

Tường rào xây

x

 

 

Hưng Đạo, ngày 20 tháng 09 năm 2013

Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

Hoàng Ánh Tuyết