Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Lịch trực trường (từ ngày 29/3 đến ngày 15/4)


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS HƯNG ĐẠO

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

LỊCH TRỰC TRƯỜNG

(Từ ngày 30/3 đến 15/4)

 

 

          Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT, UBND thị xã Đông Triều, Phòng GD&ĐT về việc phòng chống dịch bệnh do chủng mới của virut Coronan gây ra, trường THCS Hưng Đạo phân công lịch trực trường giải quyết các công việc liên quan đến nhiệm vụ phòng chống dịch.

        - Thời gian trực tại trường: từ 7h30' đến 16h30' hàng ngày.

TT

Ngày trực

Họ và tên

người trực

Chức vụ

Số

điện thoại

1

30/3

Hoàng Ánh Tuyết

Hiệu trưởng

0387681974

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nhân viên

0902242055

Nguyễn Thị Điệp

Nhân viên

0367189380

2

30/3

Hồ Trung Minh

Phó hiệu trưởng

0906024801

Lê Thị Hường

Nhân viên

0338242888

Nguyễn Thị Thơ

Nhân viên

0378836781

3

01/4

Hoàng Ánh Tuyết

Hiệu trưởng

0387681974

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nhân viên

0902242055

4

02/4

Hồ Trung Minh

Phó hiệu trưởng

0906024801

Lê Thị Hường

Nhân viên

0338242888

5

03/4

Hoàng Ánh Tuyết

Hiệu trưởng

0387681974

Bùi Tố Uyên

Nhân viên

 

6

04/4

Hồ Trung Minh

Phó hiệu trưởng

0906024801

Lê Thị Hường

Nhân viên

0338242888

7

05/4

Hoàng Ánh Tuyết

Hiệu trưởng

0387681974

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nhân viên

0902242055

 

06/4

Hồ Trung Minh

Phó hiệu trưởng

0906024801

Bùi Tố Uyên

Nhân viên

 

8

07/4

Hoàng Ánh Tuyết

Hiệu trưởng

0387681974

Lê Thị Hường

Nhân viên

0338242888

9

08/4

Hồ Trung Minh

Phó hiệu trưởng

0906024801

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nhân viên

0902242055

10

09/4

Hoàng Ánh Tuyết

Hiệu trưởng

0387681974

Bùi Tố Uyên

Nhân viên

 

11

10/4

Hồ Trung Minh

Phó hiệu trưởng

0906024801

Lê Thị Hường

Nhân viên

0338242888

12

11/4

Hoàng Ánh Tuyết

Hiệu trưởng

0387681974

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nhân viên

0902242055

13

12/4

Hồ Trung Minh

Phó hiệu trưởng

0906024801

Bùi Tố Uyên

Nhân viên

 

14

13/4

Hoàng Ánh Tuyết

Hiệu trưởng

0387681974

Lê Thị Hường

Nhân viên

0338242888

15

14/4

Hồ Trung Minh

Phó hiệu trưởng

0906024801

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nhân viên

0902242055

16

15/4

Hoàng Ánh Tuyết

Hiệu trưởng

0387681974

Bùi Tố Uyên

Nhân viên

 

 

Lưu ý:

- Nếu cần trợ giúp về y tế liên hệ với đ/c Tăng Thị Mai - Trạm trưởng trạm y tế phường Hưng Đạo, SĐT: 0365415078

- Các đ/c CB, GV, NV thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin diễn biến dịch bệnh để làm tốt công tác thông tin tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh học sinh.

- Thường xuyên cập nhật hòm thư, zalo THCSHungdao để nắm bắt kịp thời các văn bản chỉ đạo của trường cũng như của các cấp.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Hoàng Ánh Tuyết

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu