Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Lịch trực trường (từ ngày 17/02 đến ngày 29/02)


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS HƯNG ĐẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH TRỰC TRƯỜNG

(Từ ngày 17/02 đến ngày 29/02/2020)

 

Ngày trực

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thứ 2

Ngày 17/02

Đ/c Hoàng Ánh Tuyết

HT

0387681974

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền

Nhân viên

0902242055

Đ/c Nguyễn Thị Duyên

Giáo viên

0356455568

Đ/c Vương Thị Thu

Giáo viên

0356466918

Thứ 3

Ngày 18/02

Đ/c Hồ Trung Minh

PHT

0906024801

Đ/c Lê Thị Hường

Nhân viên

0338242888

Đ/c Trần Thanh Huyền

Giáo viên

0977032048

Đ/c Nguyễn Thị Mai Hương

Giáo viên

0968695600

Thứ 4

Ngày 19/02

Đ/c Hoàng Ánh Tuyết

HT

0387681974

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền

Nhân viên

0902242055

Đ/c Nguyễn Thị Điệp

Nhân viên

0367189380

Đ/c Hoàng Bích Diệp

Giáo viên

0967656656

Thứ 5

Ngày 20/02

Đ/c Hồ Trung Minh

PHT

0906024801

Đ/c Nguyễn Thị Thơ

Nhân viên

0378836781

Đ/c Vũ Thị Ngọc Mai

Giáo viên

0332042193

Đ/c Vũ Thị Nhung

Giáo viên

0328492126

Thứ 6

Ngày 21/02

Đ/c Hoàng Ánh Tuyết

HT

0387681974

Đ/c Đặng Thị Thu

Giáo viên

0375252791

Đ/c Nguyễn Thái Học

Giáo viên

0978716207

Đ/c Nguyễn Thị Minh Thu

Giáo viên

0374720280

Thứ 7

Ngày 22/02

Đ/c Hồ Trung Minh

PHT

0906024801

Đ/c Trần Thị Thu Hằng

Giáo viên

0985909628

Đ/c Lê Văn Phúc

Giáo viên

0936508936

Đ/c Trần Kim Loan

Giáo viên

0965693632

Chủ nhật

Ngày 23/02

Đ/c Hoàng Ánh Tuyết

HT

0387681974

Đ/c Phạm Văn Bình

Giáo viên

0348373448

Đ/c Nguyễn Thị Hà

Giáo viên

0936172589

Đ/c Đặng Thị Ngọc Xuyến

Giáo viên

0339279198

Thứ 2

Ngày 24/02

Đ/c Hồ Trung Minh

PHT

0906024801

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền

Nhân viên

0902242055

Đ/c Nguyễn Thị Duyên

Giáo viên

0356455568

Đ/c Vương Thị Thu

Giáo viên

0356466918

Thứ 3

Ngày 25/02

Đ/c Hoàng Ánh Tuyết

HT

0387681974

Đ/c Lê Thị Hường

Nhân viên

0338242888

Đ/c Trần Thanh Huyền

Giáo viên

0977032048

Đ/c Nguyễn Thị Mai Hương

Giáo viên

0968695600

Thứ 4

Ngày 26/02

Đ/c Hồ Trung Minh

PHT

0906024801

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền

Nhân viên

0902242055

Đ/c Nguyễn Thị Điệp

Nhân viên

0367189380

Đ/c Hoàng Bích Diệp

Giáo viên

0967656656

Thứ 5

Ngày 27/02

Đ/c Hoàng Ánh Tuyết

HT

0387681974

Đ/c Nguyễn Thị Thơ

Nhân viên

0378836781

Đ/c Vũ Thị Ngọc Mai

Giáo viên

0332042193

Đ/c Vũ Thị Nhung

Giáo viên

0328492126

Thứ 6

Ngày 28/02

Đ/c Hồ Trung Minh

PHT

0906024801

Đ/c Đặng Thị Thu

Giáo viên

0375252791

Đ/c Nguyễn Thái Học

Giáo viên

0978716207

Đ/c Nguyễn Thị Minh Thu

Giáo viên

0374720280

Thứ 7

Ngày 29/02

Đ/c Hoàng Ánh Tuyết

HT

0387681974

Đ/c Trần Thị Thu Hằng

Giáo viên

0985909628

Đ/c Lê Văn Phúc

Giáo viên

0936508936

Đ/c Trần Kim Loan

Giáo viên

0965693632

 

Lưu ý:

- Các đ/c CB, GV, NV thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin diễn biến dịch bệnh để làm tốt công tác thông tin tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh học sinh.

- Thường xuyên cập nhật hòm thư, zalo THCSHungdao để nắm bắt kịp thời các văn bản chỉ đạo của trường cũng như của các cấp.           

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Hoàng Ánh Tuyết

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu