Bản đồ đến trường
Liên hệ - Góp ý
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Hưng Đạo

Địa chỉ: phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 033 xxx xxxx

Email: thcshungdao@dongtrieu.edu.vn

 

 

Bạn có thể nhập các thông tin theo mẫu dưới đây rồi gửi cho chúng tôi. Cảm ơn bạn ! 

This field is mandatory.
This field is mandatory.
Please enter a valid email address.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
Text verification failed.