Asset Publisher

Trường THCS Hưng Đạo hăng hái chuẩn bị hồ sơ để đón trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2

Trường THCS Hưng Đạo hăng hái chuẩn bị hồ sơ để đón trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2

Thực hiện công văn số 904/PGD&ĐT thị xã Đông Triều về việc đề nghị Sở GD&ĐT Quảng Ninh kiểm tra công nhận lại trường Trung học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2018 - 2023. Trong suốt thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của BGH nhà trường, toàn thể CB,GV, NV trong toàn trường đã tích cực hoàn thiện các tiêu chuẩn để kịp đón đoàn kiểm tra của PGD và SGD Quảng Ninh về kiểm tra.