Xuất bản thông tin

Lịch trực nghỉ lễ 30-4 và 01-5

Lịch trực nghỉ lễ 30-4 và 01-5


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS HƯNG ĐẠO

 

 
 
 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

 

LỊCH TRỰC TRƯỜNG

(Từ ngày 03/4 đến 01/5)

 

 
 

 

 

 

          Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT, UBND thị xã Đông Triều, Phòng GD&ĐT về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ, trường THCS Hưng Đạo phân công lịch trực trường giải quyết các công việc liên quan đến nhiệm vụ phòng chống dịch.

        - Thời gian trực tại trường: từ 7h30' đến 16h30' hàng ngày.

 

TT

Ngày trực

Họ và tên

người trực

Chức vụ

Số

điện thoại

1

30/4

Hoàng Ánh Tuyết

Hiệu trưởng

0387681974

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nhân viên

0902242055

2

01/5

Hồ Trung Minh

Phó hiệu trưởng

0906024801

Lê Thị Hường

Nhân viên

0338242888

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Hoàng Ánh Tuyết