Asset Publisher

Trường THCS Hưng Đạo tưng bừng Ngày hội vệ sinh trường học năm học 2014 - 2015

Trường THCS Hưng Đạo tưng bừng Ngày hội vệ sinh trường học năm học 2014 - 2015

Hưởng ứng các hoạt động của Chương trình Mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học, góp phần bảo vệ sức khỏe cho học sinh, ngày 10/10//2014, tại trường THCS Hưng Đạo, Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Đông Triều đã tổ chức Ngày hội vệ sinh trường học năm học 2014 - 2015


      Trong ngày hội, các em học sinh đã được tham gia vào các phần thi: Kiến thức về nước sạch, vệ sinh môi trường, cách phòng bệnh dịch, tiểu phẩm, xé dán tranh bình tranh, rửa tay bằng xà phòng, hùng biện, toạ đàm, đối thoại giữa giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh với lãnh đạo địa phương về môi trường. Thông qua các hoạt động vui chơi, giải trí và làm việc theo nhóm, các thông điệp và kiến thức cơ bản về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường đã được các em diễn đạt hết sức phong phú thông qua các tiểu phẩm.

        Đây là một sân chơi bổ ích cho các em học sinh, không những nâng cao kiến thức và cải tiến thực hành vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, mà còn giúp các em có tinh thần làm việc theo nhóm và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Bên cạnh đó, ngày hội vệ sinh trường học nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và kiến thức cho cán bộ, giáo viên và học sinh, nhất là học sinh ở địa bàn nông thôn từng bước thay đổi hành vi, tập quán của cộng đồng dân cư trong việc sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và trường học. Tạo môi trường giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong việc sử dụng nguồn nước và bảo vệ môi trường; từ đó nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả về tuyên truyền, bảo vệ môi trường trong các trường học trên địa bàn và toàn huyện. Lựa chọn những sản phẩm xuất sắc phục vụ công tác tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và trong nhà trường, nhằm vận động thanh, thiếu niên, học sinh hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực".

Một số hình ảnh ngày hội vệ sinh môi trường

Văn nghệ chào mừng

            

       

Em Nguyễn Thị Bình trong phần thi hùng biện

Toàn cảnh ngày hội

 

Phần thi rửa tay bằng xà phòng

Phần tọa đàm

 

Phần thi tìm hiểu kiến thức về môi trường

 

 

                                                Giáo viên: Vũ Nhung