Asset Publisher

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất


 

Cơ sở vật chất khác

Số lượng

Số phòng học nhờ

3

Số phòng học 3 ca

 

Diện tích đất (m2)

 

 

 

 

Tổng diện tích đất

16000

Trong đó: Diện tích đất được cấp

16000

Diện tích đất đi thuê

 

Diện tích đất sân chơi, bãi tập

5000

Tổng diện tích một số loại phòng (m2)

457

Chia ra: - Phòng học văn hoá

49

 - Phòng học bộ môn

346

Tr.đó: + Phòng bộ môn Vật lý

62

 + Phòng bộ môn Hoá học

62

 + Phòng bộ môn Sinh vật

62

 + Phòng bộ môn Tin học

49

 + Phòng bộ môn Ngoại ngữ

 

 - Thư viện

62

 - Nhà tập đa năng (Phòng giáo dục thể chất)

 

 - Phòng khác (Phục vụ học tập)

 

 - Nhà bếp

 

 - Phòng ăn

 

 - Phòng nghỉ

 

Thiết bị dạy học tối thiểu (ĐVT: bộ)

Bộ đầy đủ

Bộ chưa đầy đủ

Tổng số

 

 

Chia ra: - Khối lớp 6

 

 

 - Khối lớp 7

 

 

 - Khối lớp 8

 

 

 - Khối lớp 9

 

 

Thiết bị phục vụ giảng dạy

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng

20

Chia ra:    - Máy vi tính phục vụ học tập

14

 - Máy vi tính phục vụ quản lý

 

 

6

     Trong đó:  Máy vi tính đang được nối Internet

2

Số máy photocopy

 

Số scanner

 

Số máy in

 

Số thiết bị nghe nhìn

 

 

 

 

Trong đó: - Ti vi

 

 - Nhạc cụ

1

 - Cát xét

 

 - Đầu Video

2

 - Đầu đĩa

 

 - Máy chiếu OverHead

 

 - Máy chiếu Projector

7

 - Máy chiếu vật thể

 

 - Thiết bị khác