Xuất bản thông tin

Lịch trực trường (từ ngày 03/02 - 09/02/2020)

Lịch trực trường (từ ngày 03/02 - 09/02/2020)


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS HƯNG ĐẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH TRỰC TRƯỜNG

(Từ ngày 03/02 đến ngày 08/02/2020)

Ngày trực

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thứ 2

Ngày 03/02

Sáng: Họp toàn thể CB, GV, NV triển khai công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona

 

 

Chiều: Toàn thể CB, GV, NV tiếp tục kiểm tra tổ chức vệ sinh trường lớp và xung quanh trường học

 

 

Thứ 3

Ngày 04/02

Đ/c Hồ Trung Minh

PHT

0906024801

Đ/c Lê Thị Hường

Nhân viên

0338242888

Đ/c Trần Thanh Huyền

Giáo viên

0977032048

Đ/c Nguyễn Thị Mai Hương

Giáo viên

0968695600

Thứ 4

Ngày 05/02

Đ/c Hoàng Ánh Tuyết

HT

0387681974

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền

Nhân viên

0902242055

Đ/c Nguyễn Thị Điệp

Nhân viên

0367189380

Đ/c Hoàng Bích Diệp

Giáo viên

0967656656

Thứ 5

Ngày 06/02

Đ/c Hồ Trung Minh

PHT

0906024801

Đ/c Nguyễn Thị Thơ

Nhân viên

0378836781

Đ/c Vũ Thị Ngọc Mai

Giáo viên

0332042193

Đ/c Vũ Thị Nhung

Giáo viên

0328492126

Thứ 6

Ngày 07/02

Đ/c Hoàng Ánh Tuyết

HT

0387681974

Đ/c Đặng Thị Thu

Giáo viên

0375252791

Đ/c Nguyễn Thái Học

Giáo viên

0978716207

Đ/c Nguyễn Thị Minh Thu

Giáo viên

0374720280

Thứ 7

Ngày 08/02

Đ/c Hồ Trung Minh

PHT

0906024801

Đ/c Trần Thị Thu Hằng

Giáo viên

0985909628

Đ/c Lê Văn Phúc

Giáo viên

0936508936

Đ/c Trần Kim Loan

Giáo viên

0965693632

Lưu ý:

- Các đ/c CB, GV, NV thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin diễn biến dịch bệnh để làm tốt công tác thông tin tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh học sinh.

- Thường xuyên cập nhật hòm thư, zalo THCSHungdao để nắm bắt kịp thời các văn bản chỉ đạo của trường cũng như của các cấp.           

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Hoàng Ánh Tuyết