Xuất bản thông tin

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2014-2015

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN

NĂM HỌC 2014-2015

 

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

CHUYÊN MÔN

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Hoàng Ánh Tuyết

1974

05/09/1994

Hiệu trưởng

Đại học

Ngữ văn

01687681974

2

Bùi Thị Thu Thủy

1977

03/10/1998

Phó Hiệu trưởng

Đại học

Toán

0983363877

3

Phạm Thị Phú

1981

2006

TT KHXH

Đại học

Tiếng Anh

0917160888

4

Nguyễn Thị Biên

1960

01/12/1982

Giáo viên

Cao đẳng

Văn-Sử

01686798059

5

Nguyễn Thị Thanh

1960

05/09/1982

Giáo viên

Cao đẳng

Ngữ văn

01657327656

6

Trần Thị Dinh

1961

01/12/1982

Giáo viên

Cao đẳng

Toán-Lý

01229816888

7

Nguyễn Thị Nhung

1962

01/08/1998

Giáo viên

Cao đẳng

Toán- Lý

0983534587

8

Vương Thị Thu

1977

16/09/1998

Giáo viên

Cao đẳng

Tiếng Anh

01656466918

9

Vũ Thị Nhung

1978

01/01/2001

Giáo viên

Đại học

Ngữ văn

0983895169

10

Nguyễn Thị Lương

1979

01/08/2009

Giáo viên

Đại học

GDCD

01695360939

11

Lê Văn Phúc

1980

01/10/2001

Giáo viên

Đại học

Mỹ thuật

0936508936

12

Nguyễn Thị Sen

1979

05/09/2001

TT KHTN

Đại học

Sinh-Địa

01236783047

13

Hoàng Bích Diệp

1980

17/03/2004

Giáo viên

Đại học

Tiếng Anh

0936867978

14

Dương Thế Vững

1981

01/01/2002

Giáo viên

Cao đẳng

Âm nhạc

0936562838

15

Phạm Văn Bình

1983

01/05/2007

Giáo viên

Cao đẳng

Thể dục

0936182383

16

Nguyễn Thị Quyền

1984

01/05/2006

Giáo viên

Đại học

Văn-Sử

01698091642

17

Nguyễn Vân Hoa

1985

01/12/2008

Giáo viên

Đại học

Toán

01664380108

18

Nguyễn Hà Liễu

1985

01/12/2008

Giáo viên

Đại học

Lý-Công nghệ

0988875586

19

Trần Thị Thu Hằng

1986

01/12/2008

Giáo viên

Cao đẳng

Toán

0985909628

20

Nguyễn Thái Học

1987

01/12/2008

Giáo viên

Cao đẳng

Hóa -Công nghệ

0978716207

21

Trần Thanh Huyền

1987

14/04/2011

Giáo viên

Đại học

Ngữ văn

0977032048

22

Nguyễn Thu Vân

1987

14/04/2011

Giáo viên

Đại học

Địa-Sinh

01658296009

23

Nguyễn Thị Hồng Thanh

1984

1/52014

Giáo viên

Đại học

Toán-Tin

0984229986

24

Hà Thị Thanh Hoa

1989

1/5/2014

Giáo viên

 Thạc sĩ

Toán

0988390142

25

Đặng Thị Thu

1991

1/5/2014

Giáo viên

Đại học

Sinh

01675252791

26

Nguyễn Xuân Chiến

1965

23/01/1997

Kế toán

Trung học chuyên nghiệp

 

01696278383

27

Nguyễn Thị Nghĩa

1981

03/03/2004

Hành chính

Trung học chuyên nghiệp

 

01666854399

28

Bùi Thị Biếc

1970

01/09/2009

Hành chính

Trung học chuyên nghiệp

 

0333582133

29

Nguyễn Thị Tuyết

1987

05/09/2011

Y tế

Trung học chuyên nghiệp

 

0974507587

30

Lê Thu Trang

1990

2012

Thiết bị

Cao đẳng

 

1693017050